Specialiserad på skog och mark för kraftledningsbranschen

Amund Consulting AB

Markåtkomst


 • Kostnadskalkyler


 • Samråd/tillstånd


 • Markägarmöte


 • Markägarförhandlingar


 • Stakningsmedgivande


 • Stämpling


 • Värdering


 • Ersättningserbjudande


 • Markupplåtelse avtal


 • Utbetalning av markägarersättning

 

 • Virkes försäljning 


 • Projektledning


 • Planering/upphandlings underlag för avverkning


 • Ta fram underlag och medverkan vid Ledningsrätt ansökan


 • Laserskanning


 • Fjärranalys


 • GIS och karthantering

Skogligt ledningsunderhåll


 • Analyser och åtgärds förslag


 • Upprätta röjningsplaner med lämpliga intervall


 • Underlag för budget och kostnads beräkning


 • Upprätta instruktioner


 • Kravställning och förfrågningsunderlag till upphandling


 • GIS och karthantering

 

 • 12:6 Samråd och dispenser


 • Förslag till åtgärder i hänsynskrävande/skyddade områden


 • Skogsbesiktningar


 • Värdering av kantträd/tillfälliga skador


 • Markägarförhandlingar


 • Utbetalning av ersättningar


 • Projektledning 


 • Avverkningsplanering


 • Avsyning/slutbesiktning


 • Dokumentation