Specialiserad på skog och mark för kraftledningsbranschen

Amund Consulting AB


Vill du veta mer om skog så kan du läsa mer på:

Kunskapdirekt

Vill du veta mer om energiföretagen i Sverige så kan du läsa mer på:

Energiföretagen

Visste du att?  • Det finns ca 5000 träd/km ledning som kan nå ledningen i en smalgata


  • Av all skogsmark i Sverige är 140 000 ha ledningsgata


  • En % av all skogsmark i Götaland är ledningsgata


  • I Sverige finns drygt 4 000 Natura 2000-områden på en sammanlagd yta av mer än sex miljoner hektar, där man inte får påverka naturmiljön utan dispens


  • Det finns 42 olika naturtyper som omfattas eller kan omfattas av biotopskydd


  • Det finns ingen enskild verksamhet runt en kraftledning som har så stor kund- och miljöpåverkan som den skogliga verksamheten


  • Du kan spara pengar och minska många problem genom att låta någon skogskunnig delta i tidigt skede, oavsett vilken ledningsverksamhet som ska starta.Länkar