Specialiserad på skog och mark för kraftledningsbranschen

Amund Consulting AB


Om oss


Amund Consulting AB är ett konsultföretag, som erbjuder skogliga konsulttjänster vad gäller markåtkomst och skogligt ledningsunderhåll. Vi startade bolaget 2016.


Vi erbjuder även administration och utbetalning av ersättningar.


Aktiebolaget är ett familjeföretag som drivs av Björn Amundsson som skogligt ansvarig  ihop med Katarina Amundsson som hanterar GIS och administration i företaget. 

 

Vi har avtal med ett väl utvalt nätverk av konsulter för att klara allt från små endagsuppdrag till större volymer och helhetslösningar.


Innan starten med aktiebolaget hade Björn Amundsson  under de 28 senaste åren jobbat med skog och mark i olika ledande befattningar.

En av befattningarna var Verksamhetschef på Skog och Mark i Vattenfalls Entreprenadbolag.

En annan befattning som Funktionsansvarig Skog för Sverige hos Vattenfall Eldistribution AB som är Nordens största eldistributör.


Katarina Amundsson har innan start av aktiebolaget arbetat i olika ledande befattningar i offentlig förvaltning. Senast som funktionsledare för gemensam IT mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner.

 


Affärsidé 

Att erbjuda konsulttjänster som är specialiserade på skog, mark och tillhörande tillståndsfrågor i kraftledningsbranschen.

 


Vision 

Att erbjuda den bästa skogskompetensen i branschen och alltid lyssna på kunden.